Pośrednicy nieruchomości

Rynek nieruchomości obsługiwany jest przez kilka grup zawodowych. Jedną z nich są tzw. pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Sama czynność polega na odpowiednim kojarzeniu stron transakcji, przy uwzględnieniu doradztwa. Owe transakcje dotyczą kupna, sprzedaży, zamiany, najmu oraz wynajmu domu lub mieszkania.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dokładnie definiuje obowiązki takiego pośrednika, tworząc specjalny kodeks jego powinności. Przede wszystkim bezwzględnie musi on przestrzegać przepisy prawne, stosować standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, chronić interesy swoich klientów, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto każdy pośrednik nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zawód pośrednika łączy w sobie elementy prawa, ekonomii, podatków, psychologii, marketingu oraz reklamy. Osoba starająca się o taka posadę musi przede wszystkim posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiednią licencję oraz zdolność łatwego komunikowania się. Pośrednik musi być osobą godną zaufania, ponieważ to właśnie jemu klienci powierzają swoje inwestycje. Ponadto umiejętność uważnego słuchania jest niezbędna przy definiowaniu ich potrzeb.

Zaletami współpracy z pośrednikiem nieruchomości są oszczędność czasu oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji. Potrafi on profesjonalnie opisać i zareklamować daną nieruchomość oraz doprowadzić do sfinalizowania umowy między stronami. Do jego obowiązków należy również sprawdzenie stanu prawnego mieszkania lub domu.