Sprzedaż działek budowlanych

Z obserwacji na rynku nieruchomości w naszym kraju wynika, iż ceny ofertowe działek budowlanych w największych polskich miastach nie uległy spadkom. W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu wzrosły nawet o kilka procent. Nieznacznie mniej zapłacimy za teren pod zabudowę z dala od centrum miast. Ceny działek budowlanych w okolicach dużych aglomeracji miejskich ( miejscowości oddalone o kilka lub kilkanaście kilometrów) w ostatnim roku znacznie się obniżyły , a w niektórych miejscach było to nawet 22 %. Innym rozwiązaniem jest zakup domu jednorodzinnego wraz z działką.

Zmiany cen działek budowlanych uwarunkowane są przede wszystkim wielkością podaży. Jeśli jest ona bardzo ograniczona w miastach hamuje spadki cen, a większa dostępność na ich obrzeżach jest odpowiedzialna za drastyczne obniżki.

Bardzo często nabywcy decydują się na zaciągnięcie kredytu na zakup działki budowlanej. Jego niska cena jednak nie jest połączona z atrakcyjnością pozostałych warunków oferty. Należy pamiętać, że często najniższe na rynku oprocentowanie oferowane przez bank oznacza nawet do 50 % wkładu własnego. Ten wymóg nierzadko jest ciężki do zrealizowania przez przeciętnego kredytobiorcę. Kredyt hipoteczny na zakup działki pod zabudowę można natomiast połączyć z kredytem budowlanym.

Działki mogą być budowlane, przemysłowe, rekreacyjne, siedliskowe, rolne lub leśne. W przypadku budowlanej przed jej zakupem należy zwrócić uwagę na szereg istotnych czynników. Są nimi przede wszystkim : ukształtowanie terenu, dostępność mediów (uzbrojenie działki) oraz odpowiednia cena.