Ubezpieczenia domów i mieszkań

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie ubezpieczenie mieszkania lub domu. Polisa taka może obejmować substancję mieszkaniową, wyposażenie mieszkania oraz odpowiedzialność cywilną.

Wykupując ubezpieczenie mieszkania i domu należy bardzo uważnie przeczytać warunki ogólne takiej polisy. Tam właśnie są zawarte szczegółowe informacje na temat oferowanego ubezpieczenia takie jak zakres, wyłączenia, postępowanie w przypadku zaistnienia szkody oraz udział własny. Dokument ten pozwala również na porównanie danej polisy z innymi ofertami na rynku ubezpieczeniowym.

Skutki niedoubezpieczenia oraz nadubezpieczenia mienia mogą być bardzo poważne. Jeżeli podana suma polisy jest niższa od wartości mienia w dniu powstania szkody, wtedy odszkodowanie zmniejsza się proporcjonalnie do różnicy między tymi wartościami. Zjawisko to nazywa się niedoubezpieczeniem. W drugim przypadku nadubezpieczenia zachodzi sytuacja odwrotna do opisanej powyżej.

W przypadku mieszkań i domów bardzo ważnym jest, aby ubezpieczyć również wszystkie okna, drzwi wejściowe, balkonowe oraz wychodzące na taras. Od ich spełnienia ubezpieczyciele uzależniają wypłatę odszkodowania.

Osoba, która spłaca kredyt hipoteczny mieszkaniowy, musi liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od niego ubezpieczenia mieszkania lub domu od zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania. W takiej umowie z towarzystwem znajduje się zapis o cesji uprawnień do odszkodowania na rzecz banku.